Terenowa Praca z Młodzieżą – podsumowanie

W dniach 28-29.06.2019 odbyło się spotkanie podsumowujące dwuletni cykl szkoleniowy dla streetworkerów w ramach projektu Terenowa Praca z Młodzieżą realizowanego przez Internationale Gesellschaft für Mobile Jugendarbeit e.V (ISMO) i TRATWĘ. Celem było wyszkolenie grupy animatorów i rozbudowa struktur pracy terenowej we Wrocławiu oraz rozwinięcie kompetencji uczestników w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Podczas pięciu seminariów prowadzonych przez niemieckich i polskich specjalistów uczestnicy otrzymali niezbędną wiedzę teoretyczną. W części praktycznej zrealizowali swoje autorskie projekty z młodzieżą.

Amelia Bajorek i Adrian Lorkowski – animatorzy – Tratwy otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia podczas pożegnalnego grilla.