Cykl szkoleniowy 2018/2019

Celem kursu jest wyszkolenie grupy animatorów i rozbudowa struktur pracy terenowej we Wrocławiu.

Zapraszamy osoby zainteresowane doskonaleniem zawodowym i rozwijaniem praktycznych umiejętności w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Organizatorami projektu są: Internationale Gesellschaft für Mobile Jugendarbeit e.V (ISMO) i Centrum ds. Katastrof i Klęsk Żywiołowych TRATWA. Program realizowany jest ze środków fundacji AKTION MENSCH.

Część teoretyczna składa się z sześciu dwudniowych seminariów prowadzonych przez polskich i niemieckich specjalistów. W części praktycznej – pomiędzy szkoleniami – realizowane będą autorskie projekty grupy i staże wolontariackie w organizacjach pozarządowych. Do dyspozycji uczestników będą zasoby Stowarzyszenia TRATWA  – merytoryczne i infrastrukturalne. Szkolenie będzie certyfikowane.

Zakres tematyczny: analiza przestrzeni społecznej, metodyka terenowej pracy z młodzieżą,  streetworking jako metoda pracy socjalnej, praca grupowa i środowiskowa z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem, praca projektowa itd.

Zgłoszenia przyjmują i informacji udzielają:
Ewa Wieczorkowska: ewieczorkowska[at]tratwa.org  (508 676 226)
Wojtek Staniewski: wojtek[at]tratwa.org (519 338 733)

Terminy szkoleń w roku 2018:
28-29 czerwca
20-21 września
18-19 października

Terminy zajęć w roku 2019 zostaną ustalone razem z grupą najpóźniej w czerwcu 2018 r.

Opłata uczestnictwa za każde dwudniowe seminarium wynosi 50 PLN.

Zajęcia odbywać się będą w ośrodku Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu.