Oferta Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA opiera się na różnorodności. W strukturach pracowni spotykają się grupy niejednorodne, jak zespoły muzyczne, teatry nieprofesjonalne, wspólnoty wyznaniowe czy grupy medytacyjne. Realizowana w PPM ZAJEZDNIA animacja społeczno-kulturalna jest również doskonałym medium do rozwoju partnerstw. Większość działań realizowanych jest przy współpracy z innymi podmiotami oraz grupami nieformalnymi.

kliknij w link, by przeczytać więcej o konkretnym działaniu


PARTNER – międzynarodowy wolontariat tandemowy


Terenowa praca z młodzieżą


Sound Depot


Animacja społeczno-kulturalna:

Odbywa się poprzez realizację projektów międzykulturowych w partnerstwach z innymi podmiotami. Realizowane są miniprojekty/akcje miejskie skierowane do mieszkańców Wrocławia. Część akcji odbywa się w samym budynku PPM ZAJEZDNIA, a z częścią animacji wychodzimy do poszczególnych partnerów. Dużo działań jest realizowanych przy współpracy młodzieży – są to głównie animacje kuglarskie, warsztaty taneczne. W animację angażują się też wolontariusze długoterminowi, współpracujący ze stowarzyszeniem (EVS, Partner Tandem). Część działań ma charakter cykliczny – np. kawiarenka językowa.


Dialog społeczny i integracja organizacji pozarządowych:

Szczególnie istotnym działaniem w tym obszarze jest organizacja w przestrzeni ZAJEZDNI spotkań Grup Dialogu Społecznego. Sprawdzają się również formaty Mistrzostw Wrocławskich Organizacji Pozarządowych w Grillowaniu o Puchar Prezesa Stowarzyszenia TRATWA oraz cykl spotkań Noc-Moc Dialogu.