Szkolenie Streetworking

29 czerwca w PPM Zajezdnia odbyło się szkolenie dla pracowników NGO i MOPS, dotyczące pracy z młodzieżą w terenie (Streetworking). Poprowadzili je niemieccy doświadczeni streetworkerzy ze stowarzyszenia Internationale Gesellschaft fuer Mobile Jugendarbeit. Szkolenie rozpoczęło się częścią teoretyczną, opisującą, czym jest streetworking i jak wygląda praca z młodzieżą w Niemczech. Druga część spotkania była praktyczna, uczestnicy musieli nawiązać kontakt z młodymi ludźmi w terenie.