Równać szanse

16 maja gościliśmy w PPM ZAJEZDNIA młodzież i animatorów z Dolnego Śląska, na konferencji programu RÓWNAĆ SZANSE. W programie wykorzystuje się pracę projektową podobnie, jak robimy to my podczas pracy z młodzieżą. Stowarzyszenie TRATWA mogło zaprezentować się zarówno od strony infrastrukturalnej, jak i merytorycznej – nasi animatorzy poprowadzili dwa warsztaty: dla młodzieży i dla liderów. Gwoździem programu była niewątpliwie prezentacja projektów zrealizowanych przez młodzież. Projekty przedstawiali sami uczestnicy i robili to w niepowtarzalny, emocjonalny sposób. Usłyszeliśmy młodzież z Pęgowa, Wojcieszowa, Ziębic , Barda i Złotoryi. Goście byli pod wrażeniem wielofunkcyjności pomieszczeń w ZAJEZDNI. Sala na parterze raz była salą konferencyjną, potem warsztatową, a w południe zmieniła się w stołówkę. Organizatorem Konferencji było Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, partner regionalny Programu Równać Szanse z Opola.