Partnerstwo branżowe – praca z młodzieżą

Szanowni Państwo!

Chcemy wspólnie stworzyć partnerstwo, które połączyłoby wrocławskie podmioty pracujące z młodzieżą.

W imieniu Koalicji na Rzecz Wrocławskiego Modelu Współpracy Gminy Wrocław z NGO zapraszamy do współpracy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, które działają w tym obszarze.

CZYM JEST PARTNERSTWO?

Tworzenie partnerstw branżowych należy do priorytetów Strategii rozwoju współpracy miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi. Jednym z obszarów wytypowanych przez koalicję do objęcia partnerstwem jest praca z młodzieżą.

Partnerstwa nie tylko ułatwią bliską współpracę podmiotów kluczowych dla danej „branży” (organizacji pozarządowych, jednostek miejskich etc.), lecz także pozwolą na skoordynowanie ich działań.

Naszym celem długofalowym jest natomiast opracowanie Strategii na rzecz młodzieży dla Wrocławia, w której organizacje pozarządowe odnalazłyby swoje miejsce.

DOŁĄCZCIE DO NAS!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym przedstawimy ideę porozumienia oraz omówimy pierwsze propozycje wspólnych działań.

PIERWSZE KROKI!

Jeszcze w tym roku (grudzień 2018) zorganizujemy spotkanie organizacji przystępujących do PARTNERSTWA.

Tematami wiodącymi spotkania będą:

  • przyjęcie wytycznych dla strategii na rzecz młodzieży,
  • opracowanie planu działania na pierwsze miesiące 2019 roku,
  • wybór organizacji koordynującej pracę partnerstwa.

KONTAKT

Są Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniu informacyjnym?
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres [email protected] (Wojtek Staniewski) wraz z numerem telefonu. Skontaktujemy się z Państwem, by ustalić dogodny termin spotkania (odbędzie się ono jeszcze w listopadzie tego roku).

Serdecznie zapraszamy!
Stowarzyszenie TRATWA