„Młodzież czarno na białym” w PPM Zajezdnia

Pod koniec kwietnia w PPM Zajezdnia przy Legnickiej 65 odbył się wernisaż fotografii uczniów Nottingham Collage „Młodzież czarno na białym”. Wystawa obejmuje cykl monochromatycznych zdjęć przedstawiających wrocławską młodzież w działaniu, podczas realizacji swoich pasji. Fotograficy podjęli próbę autorskiego ujęcia w kadrze jak najszerszego spektrum aktywności młodych Wrocławian (14-18 lat) i uchwycenia dynamiki i energii, jaką niesie ze sobą młodość.

Oto miejsca, które udało nam się odwiedzić:

  • CENTRUM KULTURY I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA OŁTASZYNIE: SCENA „TEATRU NA BRUKU”
  • STOWARZYSZENIE „TRATWA”: KLUB MŁODZIEŻOWY „MOJE MIEJSCE” I WARSZTATY TEATRALNE
  • MIEJSKIE CENTRUM SPORTU: SKATE PARK „LEGNICKA” (PRZESTRZEŃ PUBLICZNA)
  • ŚCIANKA WSPINACZKOWA „FABRYCZNA BOULDER” GRABISZYŃSKA 241D
  • STOWARZYSZENIE ŻÓŁTY PARASOL: OŁBIŃSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
  • KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW: GRUPA MŁODZIEŻOWA „NIEPOKONANI”
  • „SIEMACHA SPOT” MAGNOLIA PARK: „KREATYWNE PODWÓRKO”

Wystawa w obecnym kształcie potrwa do końca maja, ale chcemy ją kontynuować uzupełniając o nowe zdjęcia. Chcielibyśmy, aby była ona polem eksperymentu dla młodych fotografików.

Serdecznie zapraszamy: PPM Zajezdnia, Legnicka 65, Czerwony Korytarz.