III spotkanie warsztatowe

III spotkanie warsztatowe odbyło się pod hasłem ZAANGAŻOWANIE. Przeprowadziliśmy ćwiczenie 3 ręce i 2 stopy, którego celem było pobudzenie grupy do działania i refleksji – w tym wypadku chodziło o gotowość uczestników do współdziałania. Następnie odbyła się burza mózgów, której problematyka dotyczyła następujących zagadnień:

  • Co to jest zaangażowanie?
  • Kiedy jestem zaangażowany?
  • Co wpływa na moje zaangażowanie?
  • Jaka jest jego znaczenie w działaniach grupowych?