Grupa Mobilnej Pracy z Młodzieżą we Wrocławiu

Grupa radosnej młodzieży na tle mostu.

Stowarzyszenie TRATWA, we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, ogłasza zapisy do Grupy Mobilnej Pracy z Młodzieżą we Wrocławiu. Jest to część projektu realizowanego przez Stowarzyszenie TRATWA w ramach programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży LATARNIE PNWM.

Działanie skierowane jest do naukowców, studentów, a przede wszystkim do osób zainteresowanych budowaniem relacji z młodymi ludźmi – streetworkerów, pedagogów, edukatorów…

Uczestnicy Grupy, będą mogli praktykować pracę z młodzieżą w miejscach jej przebywania (streetworking). Podczas wykonywania zadań korzystać będą ze wsparcia Uniwersytetu Wrocławskiego, Stowarzyszenia TRATWA i innych wrocławskich organizacji pozarządowych oraz niemieckich podmiotów pracujących z młodzieżą.

Do dyspozycji grupy będzie platforma e-learningowa zbierająca doświadczenia polskich i niemieckich streetworkerów.

Zapotrzebowanie na pozaszkolną pracę z młodzieżą we Wrocławiu rośnie, oferta czasu wolnego już nie wystarcza. Coraz więcej podmiotów jest zainteresowanych towarzyszeniem młodym ludziom w ich rozwoju, na bazie bliskich relacji. Aby to się stało, trzeba często podjąć próbę wyjścia do młodzieży, wysłuchania i zrozumienia… i właśnie tego będziemy się uczyć. Razem będziemy budować bazę, razem rozwijać swoje zainteresowania, razem działać.

Plik w formacie pdf

Możecie o nas także przeczytać w serwisie „Wrocław rozmawia”.

Grupa radosnej młodzieży na tle mostu.
Grupa radosnej młodzieży na tle wiaduktu i resztek betonowego muru z graffiti.