Wojtek Staniewski

Całe życie zawodowe związana z organizacjami pozarządowymi. Dobrze poznała blaski i cienie pracy w III sektorze. Przez lata zaangażowana w wiele społecznych projektów, dofinansowanych z funduszy unijnych, ministerialnych, gminnych, adresowanych m.in. do młodzieży, seniorów, bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i członków grup nieformalnych. Zatrudniana w charakterze koordynatora projektu, specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji, doradcy merytorycznego w projektach dot. dystrybucji mikrodotacji do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Dolnego Śląska, specjalisty ds. seniorów. Od 2010 pracuje w Stowarzyszeniu TRATWA. Z wykształcenia socjolog.


Emilia Hentzschel

My name is Emilia, I’m 20 years old and I come from a small village near Dresden. I’ve always been interested in other countries, languages and cultures and meeting new people. When I was 16, I went to Sweden as an exchange student. I lived in a host family and went to school in a town south of Stockholm. After I had returned to Germany to finish my studies, I soon decided that I want to go abroad again after I graduate. Now I’m here in Wroclaw working for Tratwa and very happy about that opportunity. I get to meet new people and learn new skills, as well as discovering the city. I give language courses in English and German and help with organizing projects and cooperations with German institutions.