Terenowa praca z młodzieżą

NABÓR TRWA

Celem Projektu jest rozbudowa struktur terenowej pracy z młodzieżą we Wrocławiu.

Cykl szkoleniowy trwa od grudnia 2017 do lipca 2019 – zjazdy raz na trzy/cztery miesiące.

Zapraszamy osoby z doświadczeniem w pracy z młodzieżą, zainteresowane doskonaleniem zawodowym w obszarze animacji młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Liderem Projektu jest Internationale Gesellschaft für Mobile Jugendarbeit e.V (ISMO), specjalista  w street workingu, z  wieloletnim doświadczeniem w pracy środowiskowej z młodzieżą  społecznie wykluczoną.  Zajęcia będą prowadzone przez polskich i niemieckich specjalistów. Pomiędzy szkoleniami będą się odbywać działania praktyczne. Szkolenie będzie certyfikowane.

Tematyka zajęć: analiza przestrzeni społecznej, model pracy terenowej z młodzieżą, zapobieganie wykluczeniu społecznemu  młodzieży, streetworking jako metoda pracy socjalnej, docieranie do nowych grup docelowych, praca grupowa i środowiskowa z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem, praca projektowa i inne.

Praca terenowa z młodzieżą ma za zadanie zrozumieć świat nastolatków w kontekście socjalnym. Pozwala na docieranie z pomocą i wsparciem do młodych ludzi w miejscach ich przebywania.

Stowarzyszenie TRATWA dysponuje przestrzenią do eksperymentu na potrzeby projektu. Ośrodek Dąbie (Czasoprzestrzeń) i Pracownia Projektów Międzykulturowych  Zajezdnia będą do dyspozycji uczestników.

Opiekunem merytorycznym projektu i jednym z prowadzących będzie Frank Dölker – wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Szkoły  Wyższej w Fuldzie; wykładowca akademii Bundesakademie für Kirche und Diakonie w Berlinie i przewodniczący stowarzyszenia Bundesarbeitsgemeinschaft Streetwork/Mobile Jugendarbeit  e. V. Deutschland  – www.frankdoelker.de

ARTYKUŁ Franka Dölkera można pobrać tutaj

Terminy szkoleń na rok 2017/2018:
1.) 07.12. – 08.12.2017
2.) 22.03. – 23.03.2018
3.) 28.06. – 29.06.2018
4.) 04.10. – 05.10.2018

Terminy trzech zajęć w roku 2019 zostaną ustalone razem z grupą najpóźniej w czerwcu 2018 r.

Opłata uczestnictwa za każde dwudniowe seminarium wynosi 50 PLN (do zapłaty przed seminarium na konto Stowarzyszenia TRATWA).
Zajęcia odbywać się będą w ośrodku Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA, ul. Legnicka 65, w czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 18.00.
Harmonogram działań pomiędzy zjazdami zostanie ustalony z uczestnikami w trybie indywidualnym.

Zgłaszać się można telefonicznie lub mailowo:
Ewa Wieczorkowska: ewieczorkowska@tratwa.org  (508 676 226)
Wojtek Staniewski: wojtek@tratwa.org (519 338 733)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MOŻNA POBRAĆ TUTAJ