Wojtek Staniewski

Formalnie kierownik PPM ZAJEZDNIA, nieformalnie opiekun merytoryczny i koordynator projektów realizowanych w ZAJEZDNI Legnicka 65 – obszary kluczowe: edukacja nieformalna, animacja społeczno-kulturalna, streetworking. Na Tratwie od 2008 roku. Animator młodzieży. Doświadczenie zbierał w Autorskiej Szkole Samorozwoju ASSA i pracując na polsko-niemieckim pograniczu w niemieckim ośrodku animacji społeczno-kulturalnej TURMVILLA Bad Muskau. Ambasador GRUP DIALOGU SPOŁECZNEGO we Wrocławiu. Od 2002 r. trener PNWM (Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży), obszary kluczowe: dynamika grupy i animacja językowa w kontekście polsko-niemieckich spotkań młodzieży.