Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA jest miejscem szczególnym na mapie Wrocławia, zarówno ze względu na wolontariacki wymiar jej powstania, jak i na potencjał znajdujących się w niej przestrzeni, stanowiących bazę dla najrozmaitszych działań i aktywności.

Od momentu decyzji o zaangażowaniu się w przebudowę budynku byłej zajezdni autobusowej po stan obecny przewinęło się całe mnóstwo pomysłów na temat kierunków działań prowadzonych w obiekcie, misji jaka powinna być realizowana w jego murach. Obecny kształt jest wypadkową tych idei oraz licznych inicjatyw oddolnych.