Seniorzy

Od lutego 2015 realizujemy projekt ORGANIZACJA I PROWADZENIE CENTRUM SPOŁECZNO – KULTURALNO – EDUKACYJNEGO „ZAJEZDNIA PROJEKTÓW MIĘDZYKULTUROWYCH”, który jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Celem projektu jest edukacja nieformalna, w tym międzykulturowa, wspieranie rozwoju społecznego i kulturalnego mieszkańców Wrocławia poprzez działania animacyjno-edukacyjne oraz udostępnienie infrastruktury PPM Zajezdni dla potrzeb realizacji projektów społeczno- edukacyjno –kulturalnych.

Projekt ten jest kontynuacją działań prowadzonych w ramach projektów: Moje miejsce NGO, Pracowni Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA, Centrum Wolontariatu Akcyjnego.

Nasze działania kierujemy przede wszystkim do młodzieży i seniorów z Wrocławia. Całe przedsięwzięcie odbywa się w budynku Zajezdni przy ul. Legnickiej 65 we Wrocławiu prowadzonym przez nasze Stowarzyszenie.

W tym miejscu prezentowane będą przedsięwzięcia adresowane do seniorów.

Dzięki uczestnictwu w projekcie seniorzy mogą aktywnie spędzać czas wolny, poznać nowych interesujących ludzi, nauczyć się nowych pożytecznych rzeczy biorąc udział w warsztatach np. językowych, komputerowych, kulinarnych lub uczestnicząc w wydarzeniach organizowanych przez naszych seniorów i nasze stowarzyszenie. Część warsztatów prowadzona jest przez zagranicznych wolontariuszy np. z Niemiec, Portugalii, Hiszpanii, Rumunii.

Wspieramy realizację projektów o charakterze społeczno-edukacyjno- kulturalnym także międzykulturowych prowadzonych lub skierowanych do seniorów poprzez animację i udostępnienie infrastruktury budynku Zajezdni.

Chcemy wyłaniać wśród seniorów liderów wolontariuszy, którzy realizować będą projekty społeczno-edukacyjno-kulturalne włączające innych seniorów.

W kolejnych zakładkach znajdą Państwo szczegółowy opis warsztatów i wydarzeń adresowanych do seniorów warsztatów oraz informacje jak zgłosić chęć uczestnictwa w naszych działaniach.