Szanowni Państwo, wrocławskie NGO,

wraz z Gminą Wrocław serdecznie zapraszamy do udziału w kampanii społecznej

„Wrocław na językach świata”.

Kampania skierowana jest do cudzoziemców, którzy chcieliby osiąść we Wrocławiu

na dłużej a nie znają języka. Naszym zadaniem będzie stworzenie im warunków do

poznania języka polskiego bezpośrednio od mieszkańców Wrocławia, w formie zajęć

tandemowych. Zakładamy też, że polscy wolontariusze, ucząc, będą poznawać

również język swojego „ucznia”.

Partnerami w tej kampanii, oprócz organizacji pozarządowych, będą jednostki

miejskie (m.in. biblioteki, domy kultury), związki wyznaniowe, biznes i inne.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

 Nauka języka polskiego obcokrajowców w formie warsztatów grupowych /

spotkań tandemowych (para Polak – obcokrajowiec).

 Częstotliwość spotkań ustalana jest przez daną organizację. Preferowane

spotkania raz w tygodniu po 2h.

 Wszystkie działania odbywają się na zasadzie wolontariatu.

na-strone