Pracownia ZAJEZDNIA


Pracownia Projektów Międzykulturowych ZAJEZDNIA jest wyjątkowym miejscem na mapie Wrocławia. Decyduje o tym zarówno wolontariacki wymiar jej powstania, jak i potencjał przestrzeni, której dewizą jest RÓŻNORODNOŚĆ.

Od momentu decyzji o zaangażowaniu się w przebudowę budynku byłej zajezdni autobusowej – czyli od roku 2007 – po stan obecny, przewinęło się przez ten obiekt całe mnóstwo osób i pomysłów. Obecny kształt jest wypadkową tych idei oraz licznych inicjatyw oddolnych.


ZAJEZDNIA DZIŚ jest po pierwsze miejscem spotkań. Niebanalna przestrzeń pozwala na organizację wymian młodzieżowych, spotkań okolicznościowych, kameralnych koncertów, spektakli teatralnych, pokazów filmowych, happeningów, warsztatów – imprez o różnorodnym charakterze, kierowanych do różnych grup wiekowych.

Po wtóre ZAJEZDNIA to zaplecze infrastrukturalne dla wrocławskich organizacji pozarządowych i rozmaitych grup inicjatywnych. Wielofunkcyjne wnętrza sprzyjają realizacji inicjatyw społecznych.

Po trzecie ZAJEZDNIA pełni rolę nieformalnego domu kultury. W budynku prężnie działają dwa studia muzyczne SOUND DEPOT, które na co dzień stanowią profesjonalne sale prób dla ok. 15 zespołów. Coraz prężniej działa galeria grafiki i malarstwa na CZERWONYM KORYTARZU, promująca młodych artystów. Cyklicznie odbywają się tu warsztaty filmowe, artystyczne, kulinarne i językowe. Tutaj ma swoją siedzibę Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Prospołecznych MOJE MIEJSCE, gdzie duża grupa młodzieży w wieku gimnazjalnym uczy się (w sposób nieformalny i pozaformalny) animacji społeczno-kulturalnej .

Po czwarte polityka ZAJEZDNI jest ukierunkowana na wsparcie różnorodnych aktywności WOLONTARIACKICH. Działania prowadzone w ZAJEZDNI w sposób naturalny, od samego początku jej funkcjonowania, łączyły się z WOLONTARIATEM. Adaptacja budynku była możliwa dzięki zaangażowaniu wolontariuszy z Austrii, Belgii, Czech, Holandii, Niemiec, Polski, Włoch, którzy od 2008 roku pomagali nam przy pracach remontowych podczas organizowanych workcampów. PPM Zajezdnia systematycznie gości wolontariuszy programu EVS i programu PARTNER – międzynarodowy wolontariat tandemowy. Prowadzą oni warsztaty edukacji międzykulturowej, animacje językowe, angażują się w pracę z młodzieżą.

Jako CENTRUM WOLONTARIATU AKCYJNEGO wspieramy organizację dużych imprez we Wrocławiu, stając się zapleczem infrastrukturalnym dla wolontariuszy zaangażowanych w obsługę wydarzeń, na przykład podczas mistrzostw UEFA EURO 2012, a w najbliższej przyszłości imprez związanych z Europejską Stolicą Kultury oraz THE WORLD GAMES.