Wojtek Staniewski

Formalnie kierownik PPM ZAJEZDNIA, nieformalnie opiekun merytoryczny i koordynator projektów realizowanych w ZAJEZDNI Legnicka 65 – obszary kluczowe: edukacja nieformalna, animacja społeczno-kulturalna, streetworking. Na Tratwie od 2008 roku. Animator młodzieży. Doświadczenie zbierał w Autorskiej Szkole Samorozwoju ASSA i pracując na polsko-niemieckim pograniczu w niemieckim ośrodku animacji społeczno-kulturalnej TURMVILLA Bad Muskau. Ambasador GRUP DIALOGU SPOŁECZNEGO we Wrocławiu – koordynator Partnerstwa Branżowego „PRACA Z MŁODZIEŻĄ”. Od 2002 r. trener PNWM (Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży), obszary kluczowe: dynamika grupy i animacja językowa w kontekście polsko-niemieckich spotkań młodzieży.


Liwia Groszek

Na Tratwie od 2017 r. Odpowiedzialna za recepcję, prowadzenie kalendarza imprez i wynajmowanie sal. Osoba pierwszego kontaktu na ZAJEZDNI. Gospodarz budynku.


Saskia Linke

Wolontariuszka z Niemiec. Na Tratwie od września 2018 do sierpnia 2019. Obszary wsparcia: animacje językowe dla seniorów i młodzieży; praca z młodzieżą w ramach klubu Moje Miejsce; organizacja działań w PPM ZAJEZDNIA, w tym spotkań polsko-niemieckich seniorów i młodzieży; utrzymywanie kontaktów z niemieckimi partnerami Stowarzyszenia TRATWA. Opiekun merytoryczny – Wojtek Staniewski.