POLSKO-NIEMIECKI WOLONTARIAT

w rejonie przygranicznym

Od 1 września 2017 roku do 31 sierpnia 2018

Chcesz zorganizować sobie życie w nowym miejscu? Chcesz pomagać przy nauce języków obcych? Chcesz współorganizować koncerty, imprezy, warsztaty? Chcesz wziąć udział w spotkaniach młodzieży i samemu takie prowadzić, a przy tym poznać inny kraj i język? To wszystko jest możliwe podczas 12- miesięcznego polsko-niemieckiego wolontariatu!

Zobacz:

Paritätische Freiwilligendienste Sachsen we współpracy ze stowarzyszeniem Tratwa z Wrocławia oferują wszystkim zainteresowanym możliwość odbycia stażu wolontariackiego w różnego rodzaju instytucjach w rejonie przygranicznym.

Rozpoczynamy 1 września 2017. Wszyscy chętni w wieku 18-26 lat (w indywidualnych przypadkach do 30 lat) mogą zgłaszać się do nas. W ofercie mamy następujące placówki:

Dla chętnych z Polski:

Dla chętnych z Niemiec:

  • Przedszkole w Żarach, asystent języka niemieckiego, animator językowy
  • Fundacja Hobbit we Wrocławiu, organizacja czasu wolnego dla młodzieży, szkoła żeglarska
  • Dwujęzyczne przedszkole w Raszowej koło Opola, asystent językowy, opieka nad dziećmi
  • Przedszkole w Zielonej Górze, opieka nad dziećmi, asystent językowy
  • Europejska Fundacja Kultury i Oświaty w Zielonej Górze, asystent językowy w szkole
  • Fundacja Zmiana w Stroniu Śląskim, praca z młodzieżą, asystent językowy
  • Dom kultury i biblioteka w Trzebielu, pomoc w przygotowywaniu imprez kulturalnych, spotkań, programów czasu wolnego

Sprawy organizacyjne

Wyjazd do Polski odbywa się w ramach Międzynarodowego Wolontariatu Młodzieżowego (IJFD) a wyjazd do Niemiec w ramach Niemieckiego Wolontariatu Krajowego (BFD). Pokrywamy koszty ubezpieczenia wolontariuszy w okresie stażu oraz koszty uczestnictwa w seminariach (25 dni) w grupie polsko- niemieckiej. Zapewniamy także fachową opiekę pedagogiczną w placówkach. Opłaty związane z mieszkaniem i wyżywieniem wolontariusz pokrywa z kieszonkowego.

Zgłoszenia

Do zgłoszenia potrzebne jest CV i List Motywacyjny odpowiednio w języku polskim i niemieckim (ew. angielskim).

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 15.10.2017 na poniższe adresy mailowe:

Ewa Wieczorkowska

Stowarzyszenie Tratwa Wrocław

Tel.: +48 508 676 226

ewieczorkowska@tratwa.org

Christoph Schneider-Laris

Referent Internationaler Freiwilligendienst Polen

Paritätische Freiwilligendienste Sachsen gGmbH

Tel.: +49 (0) 351 – 49 166 62

schneider-laris@parisax-freiwilligendienste.de

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokładne informacje o aktualnych placówkach, ramy organizacyjne oraz doświadczenia poprzednich wolontariuszy można znaleźć na naszych stronach internetowych: http://www.parisax-freiwilligendienste.de/international.html.

Dziękujemy  i  pozdrawiamy serdecznie!

Jeśli jesteś ciekawy, czym zajmują się nasi wolontariusze, możesz obejrzeć filmy o ich pracy w instytucjach przyjmujących: