Udostępniamy infrastrukturę PPM ZAJEZDNIA dla działań o charakterze wolontarystycznym, w tym związanych m.in. z imprezami „Europejska stolica Kultury Wrocław 2016” czy z „Brave Kids”. Wsparcie obejmuje zarówno udostępnianie sal warsztatowych, jak i zapewnienie noclegu dla grup. Dodatkowo w ramach działania realizujemy akcje miejskie, m.in. w ramach działania „Tratwa Meduzy”, prezentującego prace młodych wrocławskich artystów.